mandag 3. desember 2012

Taking a short break due to exams.

Just wanted to say that I am taking a break from blogging because I am working on my own thesis for the time being. I have started on my Masters at the UiB this year and must say that I have learnt so much about different theorists and about applying theory to literature. Currently work on analyzing two literary works using the Derridian lens. I have a lot of interesting stuff to blog about especially on the subject "English Litterature and Culture" but that will have to take a back seat for now. In the meantime, enjoy the old posts :-)
Wish me luck!  
Jaspreet

tirsdag 23. oktober 2012

Global English: En eksempeloppgave på en informativ artikkel som viser høy måloppnåelse samt lærerkommentarer om hva gjør den til en bra tekst - An objective article that shows a high degree of competence together with teacher comments.

Studiespesialiserende elever og yrkesfag elever må jobbe med følgende kompetansemål i engelsk:
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:  gjøre rede for bruken av engelsk som et
internasjonalt verdensspråk.
Tidligere skrev jeg et innlegg om hvordan vi jobbet med temaet. Det kan leses her.
Elevene skulle skrive en objektiv artikkel. Her kan dere lese om dokumentet vi brukte for å jobbe med hvordan skrive en objektiv artikkel.
Elevene fikk en 2 timers prøve der de svarte på følgende oppgaven:
Write an objective article where you discuss the spread of English.
Make sure you include the following:
Origin and Spread of English
Importance of English Today
Impact of English on Other Languages
The Future of English
Her kommer en eksemeptekst om en objektiv artikkel. Dette er en elevbesvarelse som jeg har modifisert slik at den viser høymåloppnåelse. Takk Åse Kumhle Palerud for at jeg fikk lov å bruke denne. Eksempeltekst.  
Her kan dere lese om en annen oppgave med lærerkommentarer. 

lørdag 20. oktober 2012

Working with the novel "The Secret Life of Bees" by Sue Monk Kidd

One of the books my pupils read and work with is "The Secret Life of Bees" by Sue Monk Kidd. It is the story of a fourteen year old girl Lily who is looking for her mother. Set in South Carolina in 1964, when the Civil Rights Act was passed with an aim to end the segregation policies between blacks and whites, this book touches on racism and how Lily has to confront her own prejudices. This is an excellent book and highly recommended both for International English, Literature and Culture, Vocational Classes and Students taking general studies (Studiespesialiserende). The plot is well developed and not all is revealed right away and the reader has to read on to get answer to all the secrets of the plot. 
       For evaluation purposes, I usually have an oral conversation with my pupils (one on one) for 15 minutes. I really feel that this helps me assess their English speaking skills thoroughly. To work with this task, they get a few questions to work on as they read the book and also a list of questions they will have to answer when I evaluate them. Here  is a link to a file where you will find the competence aims this task covers, questions that the pupils get for working with the book etc. Here are the Assessment Criteria/Form. I hand out this form to the pupils since all the criteria are there as well. Here is a link to the power point on Analysis and here is one foLiterary Devices. Let me know if you want any of these files in word if you want to modify them etc. and I will email them to you :-)

While I have these conversations, the other pupils usually work with Folder Activities or Mappekrav. I wrote about this here earlier.

mandag 15. oktober 2012

Working with the novel "Slam" by Nick Hornby

One of the books my pupils read and work with is "Slam" by Nick Hornby. The book deals with the issue of teenage pregnancy, seen from the teenage father Sam's perspective. 
For evaluation purposes, I usually have an oral conversation with my pupils (one on one) for 15 minutes. I really feel that this helps me assess their English speaking skills thoroughly. To work with this task, the pupils read the book and also get a list of questions they will have to answer when I evaluate them. Here is a link to a file where you will find the competence aims this task covers, questions that the pupils get for working with the book and asessment criteria. Here is an assessment form that can be used to assess the conversation. While I have these conversations, the other pupils usually work with Folder Activities or Mappekrav. I wrote about this here earlier.

tirsdag 2. oktober 2012

Working with the novel "Holes" by Louis Sachar

One of the books my pupils read and work with is "Holes" which is an excellent book by Louis Sachar. It is short, the language is easy which works really well for ESL learners. The plot is well developed and there are actually three narratives which are interconnected and they all come together in the end. My students often have this aha moment when they realise how the different stories in the book are related.
For evaluation purposes, I usually have an oral conversation with my pupils (one on one) for 15 minutes. I really feel that this helps me assess their English speaking skills thoroughly. To work with this task, they get a few questions to work on as they read the book and also a list of questions they will have to answer when I evaluate them. Here is a link to a file where you will find the competence aims this task covers, questions that the pupils get for working with the book etc. Here are the Assessment Criteria/FormI hand out this form to the pupils since all the criteria are there as well. Here is a link to the power point on Analysis and here is one foLiterary Devices. Let me know if you want any of these files in word if you want to modify them etc. and I will email them to you :-)

While I have these conversations, the other pupils usually work with Folder Activities or Mappekrav. I wrote about this here earlier.

tirsdag 4. september 2012

Planning Ahead: Action Plan: Global English

Her har jeg laget en liten plan til elever for temaet vi skal jobbe med de kommende 3 uker. (Takk til Kimberly Skjelde som delte denne ideen med meg). Jeg skriver emner, kompetansemål, vurderingsform, hvilke tekster vi skal lese i timene, hvilke nettsteder vi kommer til å bruke samt en liste av begreper de trenger å kunne på slutten av denne perioden. Dette hjelper meg med å organisere min undervisning slik at jeg vet nøyaktig hvilke emner jeg trenger å fokusere på innenfor et tema slik at jeg ikke mister fokus. Jeg tenker også at dette kan hjelpe elevene med å vite akkurat hva de trenger å kunne når de først blir vurdert i dette. Det blir lettere å lage en slags skjekkliste. Jeg har også tatt i bruk planleggeren på It's Learning der jeg har lagt ut denne planen. Jeg tenker å se hva fungerer best.
Her er lenken til 2 morsmomme videoer jeg tenker å bruke for å undervise temaet: Videos: Global English
Her er en power point som viser forskjeller mellom "Standard British English og Standard American English."


Here is a little plan for the pupils for the coming three weeks. (Thanks Kimberly Skjelde for sharing this idea with me). This states the theme, topics we will be working with, how they will be tested, texts and websites we will be using and a list of terms they need to know at the end of this period, This helps me organise my own teaching so that I know exactly what topics I will be covering so I don't lose focus. I am also thinking that it might help the pupils go through a check list of things they need to now for their test.

I have also posted a version of this on the "Planleggeren" on It's Learning just to test out what works better. 
Here is a link to 2 videos I am planning on showing while teaching this topic: Videos: Global English

Here is a power point that shows differences between "Standard British English og Standard American English."

torsdag 23. august 2012

Skrivestrategier/Writing Strategies - Part 3 of 3 - Using transitions

Her er en power point som viser hvordan få bedre flyt i teksten ved å bruke "Transition Words." Power point er laget av Ruth Luman.

Here is a power point that shows how we can write texts that flow better/smoother by using "Transition Words." The power point
 is created by Ruth Luman.

onsdag 22. august 2012

Skrivestrategier / Writing strategies - Part 2 of 3 - How to vary your sentences

En av de kompetansemålene dreier seg om skrivestrategier og en om å skrive tekster med god struktur. Her er en power point som viser hvordan vi kan skrive gode tekster ved å variere setninger. Power point finnes her og er laget av Ruth Luman.

According to one of the competence aims, pupils need to be able to use writing strategies. Another one is about writing  well structured texts. Here is a power point that shows how we can write good texts by varying the sentence structure. It is written by Ruth Luman.

torsdag 16. august 2012

Skrivestrategier / Writing strategies- Part 1 of 3 - Tekstbinding/Cohesion - The Given - New Principle.

I år har jeg tenkt at jeg skal begynne det nye skoleåret med å vise elevene hvordan man får bedre flyt i et avsnitt ved å bruke "The Given-New Principle" som sier at hvis vi presenterer informasjonen vi vet om/som er kjent fra før av, før vi presenterer noe nytt i en setning, skapes det bedre flyt mellom setningene.  Her er en power point som jeg fant på nettet som forklarer dette prinsippet på en utmerket måte. The Given-New Principle by Ruth Luman

 I am planning to start the new school year by working with the students on how to create better cohesion between sentences in a paragraph by using "The Given-New Principle" i.e. presnting the familiar information before introducing new information as this can lead to better cohesion and make a text easier to comprehend for the readers. Here is a power point which I intend to use; I found this on the internet:  The Given-New Principle by Ruth Luman


torsdag 14. juni 2012

Vurderingsskjema Muntlig for Vurdering i en Eksamenssituasjon/Assessment Form Oral Presentations for Examination Purposes

Her er en litt enklere versjon av et vurderingsskjema der jeg også har tatt vekk delen for formativ vurdering. Jeg tenker at det kan være bra til bruk for vurdering i en muntlig eksaminasjonssituasjon. 
Klikk her for å laste ned vurderingsskjema
Her er et nytt skjema som jeg har tatt i bruk. 

Here is a simpler version of assessment form that can be used to evalaute and grade an oral presentation. This one does not have a section for formative assessment and I think it can be used if you are just going to evaluate and grade for examination purposes.
Click here to download the assessment form.
Here is another form that I have been using recently.

søndag 10. juni 2012

Video: Hvordan rette tekster ved å bruke makrokoder/hurtigtaster i Word

Her er en intruksjonsvideo om hvordan dere kan rette tekster ved å bruke makrokoder etter dere har 1) enten lastet ned malen MacrosForTeachers  fra min blogg her Macros for English Teachers  +  Koder til språkfeil i engelsk. 2) laget dere deres egen mal med deres egne makrokoder/hurtigtaster.

Klikk her for å se på instruksjonsvideoen

Beskrivelse for hvordan rette tekster ved å bruke diverse maler:
1) Første finner dere malen på pc-en, og åpner den ved å dobbelklikke på den 2) Dere åpner elevtekst dere har lyst å rette. 3) Dere må kopiere og lime teksten som skal rettes inn i malen. 4) Etter det, er det bare å markere ordet/ordene der dere vil påpeke språkfeil og bruke hurtigtastene for å vise til diverse språkfeilene. 
onsdag 6. juni 2012

Varianter av Engelsk - Internasjonal Engelsk /Varieties of English - International English

Elever som tar internasjonal engelsk som fag må kunne: 
 - gi eksempler på andre varianter av engelsk enn dem som brukes i det angloamerikanske kjerneområdet, og reflektere over deres særpreg
For å undervise dette, viser jeg forskjeller mellom standard og ikkestandard engelsk ved å bruke disse lysarkene:
Vi jobber med Caribbean English og Asian English ved å gå gjennom teksten fra The British Library. Her finner man en utmerket forklaring på hvor og hvordan disse variantene utviklet seg samt en forklaring på hvordan de varierer fra standard engelsk. Vi kan også høre uttalsen og en forklaring på det som kjennetegner uttalsen. (Takk til Kimberly Skjelde som først gjorde meg oppmerksom på disse sidene).
Her er flere tekster fra NDLA som vi også gikk gjennom: 
Vi leste også Brackley and the Bed from Access to International English. 
Jeg har lagt ut et annent  innlegg om hvordan jeg kombinerer overnevnte kompetansemål med andre mål. 
Her kan dere lese om dette. 
Når vi var ferdig med undervisningen,jobbet elevene med følgende oppgave fra NDLA. Jeg har gjort noen endringer her og lagt inn kompetansemål, vurderingskriterier osv. Her er oppgaven: 
Klikk her for å laste ned oppgave 1 om Varieties of English
Her er an annen oppgave.
Her er en video av hvordan to av mine elever har besvart oppgaven. (Takk Hilde og Hedvig at jeg får lov til å legge ut videoen her): Video: SinglishAccording to the syllabus issued by the  The Norwegian Directorate for Education and Training, Upper Secondary School pupils taking the course International English need to:
  • give examples of other varieties of English than those that are used in the Anglo-American core area, and reflect on their distinctive character.
In order to teach this, I use the following power point to go through differences between Standard and Non Standard English. 
We work with Caribbean English and Asian English  by going through texts from the  British Library. We find a excellent explanation of how and where these two variants developed. We can also hear how these two varieties are pronounced and a brialliant explanation of the phonology. (Thanks Kimberly Skjelde who pointed out these sites to me). 
Here are some more texts from NDLA which we used:
We also read Brackley and the Bed from Access to International English. 
I have written another post about how I combine the above mentioned competence aim with other competence aims. You can read about it Here.
When we were done with going through all these texts, the pupils got to work with the following task. This is a task that NDLA has created, but I have made certain changes to it and added competence aims and assessment criteria etc. Here is the task:
Here is a video which shows how two of my students answered this task. (Thank you Hilde and Hedvig that you let me post this video here): Video: Singlish

mandag 4. juni 2012

Videos: Varianter av Engelsk / Varieties of English

Her er noen morsomme videoer jeg viser til elevene når vi diskuterer forskjellige aksenter. Enjoy!
Here are a couple of videos I show my pupils when we disuss different accents. Enjoy!

Video: Frenchman Learning English

American English Vs. British English

torsdag 31. mai 2012

Hvordan Lage Makroer eller Hurtigtaster i Word for å Automatisere Merknader og Fargekoder til å vise Språkfeil osv.: Instruksjonsvideo og Beskrivelse med Bilder.

For å automatisere merknader og fargekoder om forskjellige språkfeil og andre kommentarer, kan man lage hurtigtaster eller makrokoder i Word. Når vi skal lagre de, har vi to muligheter:
 1) Vi kan lagre nye koder i en ny mal. Dette gjør dere i tilfelle 1) Dere har laget dere et system på fargekoder som dere vil fortsette å bruke. 2) Dere vil lage hurtigtaster til bruk i et annet fag f.eks. norsk eller spansk. Her kan dere se instruksjonsvideo og lese beskrivelse om hvordan vi kan lage makrokoder eller hurtigtaster i en ny mal. Klikk her for Instruksjonsvideo.  Klikk her for Beskrivelsen med Bilder.

NB!! I videoen står det litt annerledes instruksjoner på hvordan å lage en ny mal. Det er fordi microsoft word har nå plutselig endret måten en kan lage en ny mal på. Her er den nye måten. 1) Vi begynner med et tomt Word dokument. Venstre klikk på Fil, deretter Ny og så velger du "Tomt Dokument". Dokumentet åpnes. Trykk på "Lagre Som" og lagre dokumentet som en "makroaktivert mal". Lagre dokument i mappe "dokumenter" og deretter "egendefinete office-maler". Kall den 
gjerne det du ønsker f.eks. MacrosNorsk. Det åpnes et tomt dokument som heter MacrosNorsk – Word. Du må skrive noe i dokumentet fordi du 
trenger å markere ord for å lage makroer. 
Nå er vi klar til å lage våre hurtigtaster. 

 Her kan må se videoen som viser lett hvordan å lage makroer.


2) Vi kan lagre nye koder i en eksiterende mal, for eksempel, MacrosForTeachers.dotm, som kan lastes ned fra bloggen min. Dette gjør dere hvis dere ønsker å tilføye flere koder eller hurtigtaster enn de jeg allerede har lagt ut. Her kan dere se instruksjonsvideo og lese beskrivelse om hvordan lage makrokoder i en eksisterende mal. Klikk her for Instruksjonsvideo.  Klikk her for Beskrivelsen med Bilder.

Hvordan rette en elevtest ved bruk av MacrosFoRTeachers eller den nye malen some dere har laget:
1) Første finner dere malen på pc-en, og åpner den ved å dobbelklikke på den 2) Dere åpner elevtekst dere har lyst å rette. 3) Dere må kopiere og lime teksten som skal rettes inn i malen. 4) Etter det, er det bare å markere ordet/ordene der dere vil påpeke språkfeil og bruke hurtigtastene for å vise til diverse språkfeilene. 

Her er også en intruksjonsvideo om hvordan dere kan rette tekster ved å bruke makrokoder etter dere har 1) enten lastet ned malen MacrosForTeachers  fra min blogg her Macros for Teachers for Grammatical Errors in English  +  Koder til språkfeil i engelsk. 2) laget dere deres egen mal med deres egne makrokoder/hurtigtaster.

Klikk her for å se på instruksjonsvideoen


.

mandag 28. mai 2012

Macros for Teachers: Automatiserte Merknader / Short cuts in Word to point out grammatical errors: Beskrivelse + Video

      Retting på datamaskin kan være møysommelig arbeid. Når jeg påpeker språkfeilene i elevtekster, merker jeg at jeg gir nesten de samme kommentarene  om igjen og om igjen. Jeg lurte på om det gikk an å effektivisere prosessen. 
       Det fikk meg til å undersøke om jeg kunne lage noen hurtigtaster som kunne automatisere merknader om forskjellige språkfeil og andre kommentarer. I Word bruker jo man hurtigtaster som Ctrl + C for å kopiere en tekst,  Ctrl + V til å lime inn en kopiert tekst osv.
      Ved bruk av MAKROER i word har jeg oppnådd akkurat dette. Nå slipper jeg å skrive samme merknader om igjen og om igjen. Jeg har også funnet ut at jeg kan sende mine koder til andre og de kan bruke dem på sin PC. Her ser dere et eksempel på hvordan en oppgave rettet ved bruk av disse makroene ser ut:
 For å rette en oppgave ved bruk av disse kodene må du:
1) Laste ned dette dokumentet:  Macros for Teachers for Grammatical Errors in English og lagre den på pc-en din.
Den havner i en mappe som heter nedlastninger. Åpen dokumentet du har lastet ned.
2) ) Hvis du får et pop opp vindu som spør om du skal aktivere redigering, svarer du ja.
3) Hvis du får et til pop opp vindu som spør om du vil aktivere makroene, svarer du ja.
4) Kopier dokumentet du har lyst til å rette inn i dette nedlastet dokumentet. Marker ordet/ordene der du vil påpeke språkfeil. Bruk følgende koder.
5) Lagre dokumentet som vanlig når du er ferdig. Anbefaler selvføgelig å lagre underveis.

Koder til Språkfeil
1.     ALT + C = Concord Error/Error in Subject-Verb agreement/Feil i samsvar 
mellom Subjekt og Verbal
2.       ALT + P = Punctuation Error
3.       Ctrl + ALT + P = Preposition Error
4.       ALT + S= Spelling Mistake
5.       ALT + I = Incorrect use of «it» and «there»
6.       ALT + H= Work with Homophones or words which sound the same but are spelt   differently
7.       Ctrl + Alt + A = Incorrect use of “Adjective” when “Adverb” should be used.
8.       Alt + F = Too Informal for this genre.
9.       Alt + E =Incorrect use of the Progressive Tense when the Simple Tense should be used.
10.   Alt + U = Usage Error / Feil formulering Example:” I have done a mistake” instead of “I have made a mistake»
11.   Ctrl + Alt + R = Rewrite
12.   Alt + V = Incorrect form of the Verb / Feil  i Verbbøying
13.   Alt + T = Incorrect Tense
14.   Alt  + A: Incorrect Article (Articles are “a”, “an” and “the”)
15.   Alt + M = Incorrect Modal Verb (Some Modal Verbs are “Can”, “Could”, “Should” etc.)
16.   Alt + W: Incorrect use of Who/ Which/that
17.   Ctrl + Alt  + W = Incorrect word for this context
18.   Alt + O = Wrong word order or syntax / Feil plassering av ordene i setning.  Example: Afterwards, met we at a store.
19.   Ctrl + Alt + C = Language too colloquial or conversational/ Språket har et muntlig preg.
20.   Alt + N = Norvagisme = Use og Norwegian idioms and expressions in English /Bruk av norske uttryksmåter i engelsk
Positive Codes:
1.      Alt + G = Good Argument.
2.       Shift + Ctrl + S = A well written Sentence
3.       Shift + Ctrl + C = Correct use of Concord or Subject Verb agreement
4.       Shift + Ctrl + Q = Correct use of semi colon.
5.       Shift + Alt + I = Correct use of “It” and “There”
6.       Shift + Alt + W = Correct use of Who/Which/That
7.       Shift + Alt + O = Excellent Syntax/Word order/Bra plassering av ordene i en setning. 
8.       Shift + Alt + N = Correct use of Idioms
9.       Shift + Alt + T= Good Topical Sentence
10.   Shift + Alt + C = Good Conclusive Sentence
11.   Ctrl + Alt + T = Good Transition Sentence
Du kan også laste ned codene her: List of Codes for Macros for Teachers for Grammatical Errors in English..
Det er ikke vanskelig å lage disse kodene. Jeg skriver snart et eget innlegg om det.

       Her er en intruksjonsvideo om hvordan dere kan rette tekster ved å bruke makrokoder etter dere har lastet ned malen MacrosForTeachers  fra min blogg.
        Klikk her for å se på instruksjonsvideoen


 I often correct students' texts on the computer and find myself writing the same
comments about grammatical errors again and again. I wondered if it was possible to
create short cut in Word for these comments. After all, short cuts like Ctrl + C and Ctr
+ P already exist in Word. By using Macros in Word, I have managed to accomplish
just that. I also found out that I could send these codes to other teachers and they can
use these on their computers. You can see here how a document corrected by 
using these codes looks like:


In order to correct a text by using these codes, you need to:
1) Download this document:  Macros for Teachers For Grammatical Errors in English  and save it on your computer. It is going to end up in a folder called Downloads on your computer. Open the document you have downloaded.
2) If you get a pop up window which asks you if you want to enable editing this document, you answer yes.
4) If you get a pop up window which asks you if you want to enable the macros, you answer yes. 
5) Copy the document you want to correct in this downloaded document. Click on/hIghlight the word/words where you want to point out the grammatical error. Use the following codes.
6) Save the document as usual when you are done. You should, of course, try to save often while correcting.
Codes for Grammatical Errors
1.       ALT + C = Concord Error/Error in Subject-Verb agreement/Feil i samsvar mellom Subjekt og Verbal
2.       ALT + P = Punctuation Error
3.       Ctrl + ALT + P = Preposition Error
4.       ALT + S= Spelling Mistake
5.       ALT + I = Incorrect use of «it» and «there»
6.       ALT + H= Work with Homophones or words which sound the same but are spelt   differently
7.       Ctrl + Alt + A = Incorrect use of “Adjective” when “Adverb” should be used.
8.       Alt + F = Too Informal for this genre.
9.       Alt + E =Incorrect use of the Progressive Tense when the Simple Tense should be used.
10.   Alt + U = Usage Error / Feil formulering Example:” I have done a mistake” instead of “I have made a mistake»
11.   Ctrl + Alt + R = Rewrite
12.   Alt + V = Incorrect form of the Verb / Feil  i Verbbøying
13.   Alt + T = Incorrect Tense
14.   Alt  + A: Incorrect Article (Articles are “a”, “an” and “the”)
15.   Alt + M = Incorrect Modal Verb (Some Modal Verbs are “Can”, “Could”, “Should” etc.)
16.   Alt + W: Incorrect use of Who/ Which/that
17.   Ctrl + Alt  + W = Incorrect word for this context
18.   Alt + O = Wrong word order or syntax / Feil plassering av ordene i setning.  Example: Afterwards, met we at a store.
19.   Ctrl + Alt + C = Language too colloquial or conversational/ Språket har et muntlig preg.
20.   Alt + N = Norvagisme = Use og Norwegian idioms and expressions in English /Bruk av norske uttryksmåter i engelsk
Positive Codes:
1.      Alt + G = Good Argument.
2.       Shift + Ctrl + S = A well written Sentence
3.       Shift + Ctrl + C = Correct use of Concord or Subject Verb agreement
4.       Shift + Ctrl + Q = Correct use of semi colon.
5.       Shift + Alt + I = Correct use of “It” and “There”
6.       Shift + Alt + W = Correct use of Who/Which/That
7.       Shift + Alt + O = Excellent Syntax/Word order/Bra plassering av ordene i en setning. 
8.       Shift + Alt + N = Correct use of Idioms
9.       Shift + Alt + T= Good Topical Sentence
10.   Shift + Alt + C = Good Conclusive Sentence
11.   Ctrl + Alt + T = Good Transition Sentence
You can also download these codes here: List of Codes for Macros for Teachers for Grammatical Errors in English..
It is not hard to create these macros. I will soon be writing a new post about how to create these short cuts.

                                                                     
                                                                                                                                                                                                                    

torsdag 24. mai 2012

En dansevideo fra meg og mine elever / A Dance video of me and my pupils

Er så heldig at jeg har elever som er ikke redd for å bli med på nye ting. Her ser dere et kulturelt innslag fra meg og mine elever fra studiespesialiserende Vg1. Vi danset Bhangra på Indisk Kulturfestival Bhangra 2012. Bhangra dans er en tradisjonell form for indisk folkedans fra Punjab-regionen. Dansen lærte elevene på en uke!
Klikk her for å se dansen :-)


I am so lucky that my students are willing to try take up new challenges. Here is a dance performance by me and my students at Indian Cultural Festival Bhangra 2012. 
Bhangra is a traditional folk dance from the state of Punjab in India. My students learnt this in a week!
Click here to see the dance :-)

onsdag 23. mai 2012

En eksempeloppgave på en veldig bra skrevet/strukturert essay/artikkel og lærerkommentarer - A very well written and structured essay /Objective article and teacher comments

       I følge NDLA er, "An article is a piece of writing on a particular subject which is written for publication in a magazine or newspaper. However, when asked to write an article at school or in an exam you are expected to write an essay or paper (in Norwegian, “a stil”) unless a particular type of article is specified e.g. a newspaper article"
       Her er en eksempeloppgave på en veldig bra skrevet essay/artikkel og mine kommentarer om hva som gjør den til en bra tekst. Dette er veldig nyttig for elevene som kan se oppbygging av teksten og se hvordan avsnitsstrukturen er med på å fremme innholdet. Klikk her for å laste ned eksempeloppgaven. Oppgaven som er besvart her er en eksamensoppgave fra faget Internasjonal Engelsk. 
Her er et eksempel på en til eksempeloppgave om en informativ artikkel fra studiespesialiserende som viser høy måloppnåelse samt lærerkommentarer om hva gjør den til en bra tekst. 

         According to NDLA, "An article is a piece of writing on a particular subject which is written for publication in a magazine or newspaper. However, when asked to write an article at school or in an exam you are expected to write an essay or paper (in Norwegian, “a stil”) unless a particular type of article is specified e.g. a newspaper article".
         Here is an example of a brilliantly written essay/objective article and my comments on what makes it such a good text. This is very useful for the students as they can see what teachers consider a well written text and how the paragraph structure can help bring the arguments across.Click here to download the text. The task that has been answered here is an examination question from International English. 
Here is another example of  objective article that shows a high degree of competence together with teacher comments.

mandag 21. mai 2012

Sammendrag av tekster fra Access / Summary of texts from the book Access

Elevene som tar faget internasjonal engelsk får følgende dokument der det står en kort sammendrag om hva tekstene i deres bok, "Access to International English" handler om samt hvilke kompetansemål disse tekstene dekker. De får også en liste med noen tekniske begrep knyttet til faget som, "Consumerism", "Intercultural Communication" osv.  Dette kan være veldig nyttig til eksamen/heldagsprøver og lignende for elevene fordi  det blir lett  å finne og bruke informasjon fra disse tekstene. Klikk her for å laste dokumentet

Students who are enrolled in the subject, International English, get the following document. This document gives them basically a short summary of all the texts in the book, "Access to International English". There is also a list of the competence aim each text deals with along with a list of technical words they can use like "Consumerism", "Intercultural Communication" etc. This can be a very useful tool for them when they are preparing for an exam or mock exams because it can make it easy for them to use these texts. Click here to download the document.

søndag 20. mai 2012

Fordypningsoppgave Internasjonal Engelsk / In-depth project International English

Et av de kompetansemålene på faget internasjonal engelsk handler om å "presentere et større fordypningsarbeid med emne fra internasjonal engelsk eller et annet fag innen eget programområde og vurdere prosessen." Her er et undervisningsopplegg og vurderingskriterier knyttet til det. Klikk her for å laste ned undervisningsopplegget. 

Pupils taking the programme subject, "International English," have to be able to: present a major in-depth project on a topic from International English or another subject from his or her own programme area and assess the process. Here is the task and assessment criteria related to this assignment: Click here to download the teaching assignment.

fredag 18. mai 2012

Standard English and Non-Standard English

      I faget internasjonal engelsk må elevene kunne:
  • gi eksempler på andre varianter av engelsk enn dem som brukes i det angloamerikanske kjerneområdet, og reflektere over deres særpreg
  • Gjøre rede for grunnleggende trekk ved engelsk språkbruk og språkstruktur
         På eksamen får elevene ofte spørsmål der de må sammenligne standardengelsk med bruk av andre varianter av engelsk. Det forutsetter at elevene har god innsikt i engelsk språkstruktur. For å øke elevenes forståelse av grammatisk terminologi jobbet elevene først med en oppgave hvor de måtte gi fem eksempler på ordklasser og begrep som substantiv, question tags osv.
         Etter at jeg hadde forsikret meg om at elevene forstod disse begrepene, gikk vi gjennom forskjellige varianter av engelsk som finnes bl.a. gjennom en power point presentasjon og noen lydfiler. Etter det fikk de et dokument hos meg der det står hvordan de skal ordlegge seg når de får en oppgave der de må kommentere hva er det som kjennetegner en setning som er skrevet på ikke standardengelsk.
      Her, var det viktig å presisere at det ikke finnes noe "riktig" eller "ikke riktig" variant av engelsk, og at de må bruke begrepet "standard" og "ikke standard."
Klikk her for å laste ned undervisningsopplegget.

Pupils taking the programme subject, "International English," have to be able to:
  • give examples of other varieties of English than those that are used in the Anglo-American core area, and reflect on their distinctive characte
  • give an account of fundamental features of English usage and linguistic structure
          During exams, students are often asked to compare the use of standard english with other non-standard ones. In order to do that, the students need to be able to describe the fundamental features of linguistic structure in English. To work with these two aims, I asked the pupils to give five examples each of different word classes and grammatical terms like nouns, question tags etc.
            Once that was established, we worked with different varieties of English through a power point and audio files. Then, the students got a document from me which should help them use the correct grammatical terms when they discuss how a certain sentence written in non-standard English differs from standard English. I made sure that the pupls would know that there is no "right" or "wrong" variety of English, and they need to use the terms "standard" and "non standard use."
Click here to downlaod the assignment