onsdag 6. juni 2012

Varianter av Engelsk - Internasjonal Engelsk /Varieties of English - International English

Elever som tar internasjonal engelsk som fag må kunne: 
 - gi eksempler på andre varianter av engelsk enn dem som brukes i det angloamerikanske kjerneområdet, og reflektere over deres særpreg
For å undervise dette, viser jeg forskjeller mellom standard og ikkestandard engelsk ved å bruke disse lysarkene:
Vi jobber med Caribbean English og Asian English ved å gå gjennom teksten fra The British Library. Her finner man en utmerket forklaring på hvor og hvordan disse variantene utviklet seg samt en forklaring på hvordan de varierer fra standard engelsk. Vi kan også høre uttalsen og en forklaring på det som kjennetegner uttalsen. (Takk til Kimberly Skjelde som først gjorde meg oppmerksom på disse sidene).
Her er flere tekster fra NDLA som vi også gikk gjennom: 
Vi leste også Brackley and the Bed from Access to International English. 
Jeg har lagt ut et annent  innlegg om hvordan jeg kombinerer overnevnte kompetansemål med andre mål. 
Her kan dere lese om dette. 
Når vi var ferdig med undervisningen,jobbet elevene med følgende oppgave fra NDLA. Jeg har gjort noen endringer her og lagt inn kompetansemål, vurderingskriterier osv. Her er oppgaven: 
Klikk her for å laste ned oppgave 1 om Varieties of English
Her er an annen oppgave.
Her er en video av hvordan to av mine elever har besvart oppgaven. (Takk Hilde og Hedvig at jeg får lov til å legge ut videoen her): Video: SinglishAccording to the syllabus issued by the  The Norwegian Directorate for Education and Training, Upper Secondary School pupils taking the course International English need to:
  • give examples of other varieties of English than those that are used in the Anglo-American core area, and reflect on their distinctive character.
In order to teach this, I use the following power point to go through differences between Standard and Non Standard English. 
We work with Caribbean English and Asian English  by going through texts from the  British Library. We find a excellent explanation of how and where these two variants developed. We can also hear how these two varieties are pronounced and a brialliant explanation of the phonology. (Thanks Kimberly Skjelde who pointed out these sites to me). 
Here are some more texts from NDLA which we used:
We also read Brackley and the Bed from Access to International English. 
I have written another post about how I combine the above mentioned competence aim with other competence aims. You can read about it Here.
When we were done with going through all these texts, the pupils got to work with the following task. This is a task that NDLA has created, but I have made certain changes to it and added competence aims and assessment criteria etc. Here is the task:
Here is a video which shows how two of my students answered this task. (Thank you Hilde and Hedvig that you let me post this video here): Video: Singlish

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar