torsdag 14. juni 2012

Vurderingsskjema Muntlig for Vurdering i en Eksamenssituasjon/Assessment Form Oral Presentations for Examination Purposes

Her er en litt enklere versjon av et vurderingsskjema der jeg også har tatt vekk delen for formativ vurdering. Jeg tenker at det kan være bra til bruk for vurdering i en muntlig eksaminasjonssituasjon. 
Klikk her for å laste ned vurderingsskjema
Her er et nytt skjema som jeg har tatt i bruk. 

Here is a simpler version of assessment form that can be used to evalaute and grade an oral presentation. This one does not have a section for formative assessment and I think it can be used if you are just going to evaluate and grade for examination purposes.
Click here to download the assessment form.
Here is another form that I have been using recently.

søndag 10. juni 2012

Video: Hvordan rette tekster ved å bruke makrokoder/hurtigtaster i Word

Her er en intruksjonsvideo om hvordan dere kan rette tekster ved å bruke makrokoder etter dere har 1) enten lastet ned malen MacrosForTeachers  fra min blogg her Macros for English Teachers  +  Koder til språkfeil i engelsk. 2) laget dere deres egen mal med deres egne makrokoder/hurtigtaster.

Klikk her for å se på instruksjonsvideoen

Beskrivelse for hvordan rette tekster ved å bruke diverse maler:
1) Første finner dere malen på pc-en, og åpner den ved å dobbelklikke på den 2) Dere åpner elevtekst dere har lyst å rette. 3) Dere må kopiere og lime teksten som skal rettes inn i malen. 4) Etter det, er det bare å markere ordet/ordene der dere vil påpeke språkfeil og bruke hurtigtastene for å vise til diverse språkfeilene. 
onsdag 6. juni 2012

Varianter av Engelsk - Internasjonal Engelsk /Varieties of English - International English

Elever som tar internasjonal engelsk som fag må kunne: 
 - gi eksempler på andre varianter av engelsk enn dem som brukes i det angloamerikanske kjerneområdet, og reflektere over deres særpreg
For å undervise dette, viser jeg forskjeller mellom standard og ikkestandard engelsk ved å bruke disse lysarkene:
Vi jobber med Caribbean English og Asian English ved å gå gjennom teksten fra The British Library. Her finner man en utmerket forklaring på hvor og hvordan disse variantene utviklet seg samt en forklaring på hvordan de varierer fra standard engelsk. Vi kan også høre uttalsen og en forklaring på det som kjennetegner uttalsen. (Takk til Kimberly Skjelde som først gjorde meg oppmerksom på disse sidene).
Her er flere tekster fra NDLA som vi også gikk gjennom: 
Vi leste også Brackley and the Bed from Access to International English. 
Jeg har lagt ut et annent  innlegg om hvordan jeg kombinerer overnevnte kompetansemål med andre mål. 
Her kan dere lese om dette. 
Når vi var ferdig med undervisningen,jobbet elevene med følgende oppgave fra NDLA. Jeg har gjort noen endringer her og lagt inn kompetansemål, vurderingskriterier osv. Her er oppgaven: 
Klikk her for å laste ned oppgave 1 om Varieties of English
Her er an annen oppgave.
Her er en video av hvordan to av mine elever har besvart oppgaven. (Takk Hilde og Hedvig at jeg får lov til å legge ut videoen her): Video: SinglishAccording to the syllabus issued by the  The Norwegian Directorate for Education and Training, Upper Secondary School pupils taking the course International English need to:
  • give examples of other varieties of English than those that are used in the Anglo-American core area, and reflect on their distinctive character.
In order to teach this, I use the following power point to go through differences between Standard and Non Standard English. 
We work with Caribbean English and Asian English  by going through texts from the  British Library. We find a excellent explanation of how and where these two variants developed. We can also hear how these two varieties are pronounced and a brialliant explanation of the phonology. (Thanks Kimberly Skjelde who pointed out these sites to me). 
Here are some more texts from NDLA which we used:
We also read Brackley and the Bed from Access to International English. 
I have written another post about how I combine the above mentioned competence aim with other competence aims. You can read about it Here.
When we were done with going through all these texts, the pupils got to work with the following task. This is a task that NDLA has created, but I have made certain changes to it and added competence aims and assessment criteria etc. Here is the task:
Here is a video which shows how two of my students answered this task. (Thank you Hilde and Hedvig that you let me post this video here): Video: Singlish

mandag 4. juni 2012

Videos: Varianter av Engelsk / Varieties of English

Her er noen morsomme videoer jeg viser til elevene når vi diskuterer forskjellige aksenter. Enjoy!
Here are a couple of videos I show my pupils when we disuss different accents. Enjoy!

Video: Frenchman Learning English

American English Vs. British English