torsdag 31. mai 2012

Hvordan Lage Makroer eller Hurtigtaster i Word for å Automatisere Merknader og Fargekoder til å vise Språkfeil osv.: Instruksjonsvideo og Beskrivelse med Bilder.

For å automatisere merknader og fargekoder om forskjellige språkfeil og andre kommentarer, kan man lage hurtigtaster eller makrokoder i Word. Når vi skal lagre de, har vi to muligheter:
 1) Vi kan lagre nye koder i en ny mal. Dette gjør dere i tilfelle 1) Dere har laget dere et system på fargekoder som dere vil fortsette å bruke. 2) Dere vil lage hurtigtaster til bruk i et annet fag f.eks. norsk eller spansk. Her kan dere se instruksjonsvideo og lese beskrivelse om hvordan vi kan lage makrokoder eller hurtigtaster i en ny mal. Klikk her for Instruksjonsvideo.  Klikk her for Beskrivelsen med Bilder.

NB!! I videoen står det litt annerledes instruksjoner på hvordan å lage en ny mal. Det er fordi microsoft word har nå plutselig endret måten en kan lage en ny mal på. Her er den nye måten. 1) Vi begynner med et tomt Word dokument. Venstre klikk på Fil, deretter Ny og så velger du "Tomt Dokument". Dokumentet åpnes. Trykk på "Lagre Som" og lagre dokumentet som en "makroaktivert mal". Lagre dokument i mappe "dokumenter" og deretter "egendefinete office-maler". Kall den 
gjerne det du ønsker f.eks. MacrosNorsk. Det åpnes et tomt dokument som heter MacrosNorsk – Word. Du må skrive noe i dokumentet fordi du 
trenger å markere ord for å lage makroer. 
Nå er vi klar til å lage våre hurtigtaster. 

 Her kan må se videoen som viser lett hvordan å lage makroer.


2) Vi kan lagre nye koder i en eksiterende mal, for eksempel, MacrosForTeachers.dotm, som kan lastes ned fra bloggen min. Dette gjør dere hvis dere ønsker å tilføye flere koder eller hurtigtaster enn de jeg allerede har lagt ut. Her kan dere se instruksjonsvideo og lese beskrivelse om hvordan lage makrokoder i en eksisterende mal. Klikk her for Instruksjonsvideo.  Klikk her for Beskrivelsen med Bilder.

Hvordan rette en elevtest ved bruk av MacrosFoRTeachers eller den nye malen some dere har laget:
1) Første finner dere malen på pc-en, og åpner den ved å dobbelklikke på den 2) Dere åpner elevtekst dere har lyst å rette. 3) Dere må kopiere og lime teksten som skal rettes inn i malen. 4) Etter det, er det bare å markere ordet/ordene der dere vil påpeke språkfeil og bruke hurtigtastene for å vise til diverse språkfeilene. 

Her er også en intruksjonsvideo om hvordan dere kan rette tekster ved å bruke makrokoder etter dere har 1) enten lastet ned malen MacrosForTeachers  fra min blogg her Macros for Teachers for Grammatical Errors in English  +  Koder til språkfeil i engelsk. 2) laget dere deres egen mal med deres egne makrokoder/hurtigtaster.

Klikk her for å se på instruksjonsvideoen


.

mandag 28. mai 2012

Macros for Teachers: Automatiserte Merknader / Short cuts in Word to point out grammatical errors: Beskrivelse + Video

      Retting på datamaskin kan være møysommelig arbeid. Når jeg påpeker språkfeilene i elevtekster, merker jeg at jeg gir nesten de samme kommentarene  om igjen og om igjen. Jeg lurte på om det gikk an å effektivisere prosessen. 
       Det fikk meg til å undersøke om jeg kunne lage noen hurtigtaster som kunne automatisere merknader om forskjellige språkfeil og andre kommentarer. I Word bruker jo man hurtigtaster som Ctrl + C for å kopiere en tekst,  Ctrl + V til å lime inn en kopiert tekst osv.
      Ved bruk av MAKROER i word har jeg oppnådd akkurat dette. Nå slipper jeg å skrive samme merknader om igjen og om igjen. Jeg har også funnet ut at jeg kan sende mine koder til andre og de kan bruke dem på sin PC. Her ser dere et eksempel på hvordan en oppgave rettet ved bruk av disse makroene ser ut:
 For å rette en oppgave ved bruk av disse kodene må du:
1) Laste ned dette dokumentet:  Macros for Teachers for Grammatical Errors in English og lagre den på pc-en din.
Den havner i en mappe som heter nedlastninger. Åpen dokumentet du har lastet ned.
2) ) Hvis du får et pop opp vindu som spør om du skal aktivere redigering, svarer du ja.
3) Hvis du får et til pop opp vindu som spør om du vil aktivere makroene, svarer du ja.
4) Kopier dokumentet du har lyst til å rette inn i dette nedlastet dokumentet. Marker ordet/ordene der du vil påpeke språkfeil. Bruk følgende koder.
5) Lagre dokumentet som vanlig når du er ferdig. Anbefaler selvføgelig å lagre underveis.

Koder til Språkfeil
1.     ALT + C = Concord Error/Error in Subject-Verb agreement/Feil i samsvar 
mellom Subjekt og Verbal
2.       ALT + P = Punctuation Error
3.       Ctrl + ALT + P = Preposition Error
4.       ALT + S= Spelling Mistake
5.       ALT + I = Incorrect use of «it» and «there»
6.       ALT + H= Work with Homophones or words which sound the same but are spelt   differently
7.       Ctrl + Alt + A = Incorrect use of “Adjective” when “Adverb” should be used.
8.       Alt + F = Too Informal for this genre.
9.       Alt + E =Incorrect use of the Progressive Tense when the Simple Tense should be used.
10.   Alt + U = Usage Error / Feil formulering Example:” I have done a mistake” instead of “I have made a mistake»
11.   Ctrl + Alt + R = Rewrite
12.   Alt + V = Incorrect form of the Verb / Feil  i Verbbøying
13.   Alt + T = Incorrect Tense
14.   Alt  + A: Incorrect Article (Articles are “a”, “an” and “the”)
15.   Alt + M = Incorrect Modal Verb (Some Modal Verbs are “Can”, “Could”, “Should” etc.)
16.   Alt + W: Incorrect use of Who/ Which/that
17.   Ctrl + Alt  + W = Incorrect word for this context
18.   Alt + O = Wrong word order or syntax / Feil plassering av ordene i setning.  Example: Afterwards, met we at a store.
19.   Ctrl + Alt + C = Language too colloquial or conversational/ Språket har et muntlig preg.
20.   Alt + N = Norvagisme = Use og Norwegian idioms and expressions in English /Bruk av norske uttryksmåter i engelsk
Positive Codes:
1.      Alt + G = Good Argument.
2.       Shift + Ctrl + S = A well written Sentence
3.       Shift + Ctrl + C = Correct use of Concord or Subject Verb agreement
4.       Shift + Ctrl + Q = Correct use of semi colon.
5.       Shift + Alt + I = Correct use of “It” and “There”
6.       Shift + Alt + W = Correct use of Who/Which/That
7.       Shift + Alt + O = Excellent Syntax/Word order/Bra plassering av ordene i en setning. 
8.       Shift + Alt + N = Correct use of Idioms
9.       Shift + Alt + T= Good Topical Sentence
10.   Shift + Alt + C = Good Conclusive Sentence
11.   Ctrl + Alt + T = Good Transition Sentence
Du kan også laste ned codene her: List of Codes for Macros for Teachers for Grammatical Errors in English..
Det er ikke vanskelig å lage disse kodene. Jeg skriver snart et eget innlegg om det.

       Her er en intruksjonsvideo om hvordan dere kan rette tekster ved å bruke makrokoder etter dere har lastet ned malen MacrosForTeachers  fra min blogg.
        Klikk her for å se på instruksjonsvideoen


 I often correct students' texts on the computer and find myself writing the same
comments about grammatical errors again and again. I wondered if it was possible to
create short cut in Word for these comments. After all, short cuts like Ctrl + C and Ctr
+ P already exist in Word. By using Macros in Word, I have managed to accomplish
just that. I also found out that I could send these codes to other teachers and they can
use these on their computers. You can see here how a document corrected by 
using these codes looks like:


In order to correct a text by using these codes, you need to:
1) Download this document:  Macros for Teachers For Grammatical Errors in English  and save it on your computer. It is going to end up in a folder called Downloads on your computer. Open the document you have downloaded.
2) If you get a pop up window which asks you if you want to enable editing this document, you answer yes.
4) If you get a pop up window which asks you if you want to enable the macros, you answer yes. 
5) Copy the document you want to correct in this downloaded document. Click on/hIghlight the word/words where you want to point out the grammatical error. Use the following codes.
6) Save the document as usual when you are done. You should, of course, try to save often while correcting.
Codes for Grammatical Errors
1.       ALT + C = Concord Error/Error in Subject-Verb agreement/Feil i samsvar mellom Subjekt og Verbal
2.       ALT + P = Punctuation Error
3.       Ctrl + ALT + P = Preposition Error
4.       ALT + S= Spelling Mistake
5.       ALT + I = Incorrect use of «it» and «there»
6.       ALT + H= Work with Homophones or words which sound the same but are spelt   differently
7.       Ctrl + Alt + A = Incorrect use of “Adjective” when “Adverb” should be used.
8.       Alt + F = Too Informal for this genre.
9.       Alt + E =Incorrect use of the Progressive Tense when the Simple Tense should be used.
10.   Alt + U = Usage Error / Feil formulering Example:” I have done a mistake” instead of “I have made a mistake»
11.   Ctrl + Alt + R = Rewrite
12.   Alt + V = Incorrect form of the Verb / Feil  i Verbbøying
13.   Alt + T = Incorrect Tense
14.   Alt  + A: Incorrect Article (Articles are “a”, “an” and “the”)
15.   Alt + M = Incorrect Modal Verb (Some Modal Verbs are “Can”, “Could”, “Should” etc.)
16.   Alt + W: Incorrect use of Who/ Which/that
17.   Ctrl + Alt  + W = Incorrect word for this context
18.   Alt + O = Wrong word order or syntax / Feil plassering av ordene i setning.  Example: Afterwards, met we at a store.
19.   Ctrl + Alt + C = Language too colloquial or conversational/ Språket har et muntlig preg.
20.   Alt + N = Norvagisme = Use og Norwegian idioms and expressions in English /Bruk av norske uttryksmåter i engelsk
Positive Codes:
1.      Alt + G = Good Argument.
2.       Shift + Ctrl + S = A well written Sentence
3.       Shift + Ctrl + C = Correct use of Concord or Subject Verb agreement
4.       Shift + Ctrl + Q = Correct use of semi colon.
5.       Shift + Alt + I = Correct use of “It” and “There”
6.       Shift + Alt + W = Correct use of Who/Which/That
7.       Shift + Alt + O = Excellent Syntax/Word order/Bra plassering av ordene i en setning. 
8.       Shift + Alt + N = Correct use of Idioms
9.       Shift + Alt + T= Good Topical Sentence
10.   Shift + Alt + C = Good Conclusive Sentence
11.   Ctrl + Alt + T = Good Transition Sentence
You can also download these codes here: List of Codes for Macros for Teachers for Grammatical Errors in English..
It is not hard to create these macros. I will soon be writing a new post about how to create these short cuts.

                                                                     
                                                                                                                                                                                                                    

torsdag 24. mai 2012

En dansevideo fra meg og mine elever / A Dance video of me and my pupils

Er så heldig at jeg har elever som er ikke redd for å bli med på nye ting. Her ser dere et kulturelt innslag fra meg og mine elever fra studiespesialiserende Vg1. Vi danset Bhangra på Indisk Kulturfestival Bhangra 2012. Bhangra dans er en tradisjonell form for indisk folkedans fra Punjab-regionen. Dansen lærte elevene på en uke!
Klikk her for å se dansen :-)


I am so lucky that my students are willing to try take up new challenges. Here is a dance performance by me and my students at Indian Cultural Festival Bhangra 2012. 
Bhangra is a traditional folk dance from the state of Punjab in India. My students learnt this in a week!
Click here to see the dance :-)

onsdag 23. mai 2012

En eksempeloppgave på en veldig bra skrevet/strukturert essay/artikkel og lærerkommentarer - A very well written and structured essay /Objective article and teacher comments

       I følge NDLA er, "An article is a piece of writing on a particular subject which is written for publication in a magazine or newspaper. However, when asked to write an article at school or in an exam you are expected to write an essay or paper (in Norwegian, “a stil”) unless a particular type of article is specified e.g. a newspaper article"
       Her er en eksempeloppgave på en veldig bra skrevet essay/artikkel og mine kommentarer om hva som gjør den til en bra tekst. Dette er veldig nyttig for elevene som kan se oppbygging av teksten og se hvordan avsnitsstrukturen er med på å fremme innholdet. Klikk her for å laste ned eksempeloppgaven. Oppgaven som er besvart her er en eksamensoppgave fra faget Internasjonal Engelsk. 
Her er et eksempel på en til eksempeloppgave om en informativ artikkel fra studiespesialiserende som viser høy måloppnåelse samt lærerkommentarer om hva gjør den til en bra tekst. 

         According to NDLA, "An article is a piece of writing on a particular subject which is written for publication in a magazine or newspaper. However, when asked to write an article at school or in an exam you are expected to write an essay or paper (in Norwegian, “a stil”) unless a particular type of article is specified e.g. a newspaper article".
         Here is an example of a brilliantly written essay/objective article and my comments on what makes it such a good text. This is very useful for the students as they can see what teachers consider a well written text and how the paragraph structure can help bring the arguments across.Click here to download the text. The task that has been answered here is an examination question from International English. 
Here is another example of  objective article that shows a high degree of competence together with teacher comments.

mandag 21. mai 2012

Sammendrag av tekster fra Access / Summary of texts from the book Access

Elevene som tar faget internasjonal engelsk får følgende dokument der det står en kort sammendrag om hva tekstene i deres bok, "Access to International English" handler om samt hvilke kompetansemål disse tekstene dekker. De får også en liste med noen tekniske begrep knyttet til faget som, "Consumerism", "Intercultural Communication" osv.  Dette kan være veldig nyttig til eksamen/heldagsprøver og lignende for elevene fordi  det blir lett  å finne og bruke informasjon fra disse tekstene. Klikk her for å laste dokumentet

Students who are enrolled in the subject, International English, get the following document. This document gives them basically a short summary of all the texts in the book, "Access to International English". There is also a list of the competence aim each text deals with along with a list of technical words they can use like "Consumerism", "Intercultural Communication" etc. This can be a very useful tool for them when they are preparing for an exam or mock exams because it can make it easy for them to use these texts. Click here to download the document.

søndag 20. mai 2012

Fordypningsoppgave Internasjonal Engelsk / In-depth project International English

Et av de kompetansemålene på faget internasjonal engelsk handler om å "presentere et større fordypningsarbeid med emne fra internasjonal engelsk eller et annet fag innen eget programområde og vurdere prosessen." Her er et undervisningsopplegg og vurderingskriterier knyttet til det. Klikk her for å laste ned undervisningsopplegget. 

Pupils taking the programme subject, "International English," have to be able to: present a major in-depth project on a topic from International English or another subject from his or her own programme area and assess the process. Here is the task and assessment criteria related to this assignment: Click here to download the teaching assignment.

fredag 18. mai 2012

Standard English and Non-Standard English

      I faget internasjonal engelsk må elevene kunne:
  • gi eksempler på andre varianter av engelsk enn dem som brukes i det angloamerikanske kjerneområdet, og reflektere over deres særpreg
  • Gjøre rede for grunnleggende trekk ved engelsk språkbruk og språkstruktur
         På eksamen får elevene ofte spørsmål der de må sammenligne standardengelsk med bruk av andre varianter av engelsk. Det forutsetter at elevene har god innsikt i engelsk språkstruktur. For å øke elevenes forståelse av grammatisk terminologi jobbet elevene først med en oppgave hvor de måtte gi fem eksempler på ordklasser og begrep som substantiv, question tags osv.
         Etter at jeg hadde forsikret meg om at elevene forstod disse begrepene, gikk vi gjennom forskjellige varianter av engelsk som finnes bl.a. gjennom en power point presentasjon og noen lydfiler. Etter det fikk de et dokument hos meg der det står hvordan de skal ordlegge seg når de får en oppgave der de må kommentere hva er det som kjennetegner en setning som er skrevet på ikke standardengelsk.
      Her, var det viktig å presisere at det ikke finnes noe "riktig" eller "ikke riktig" variant av engelsk, og at de må bruke begrepet "standard" og "ikke standard."
Klikk her for å laste ned undervisningsopplegget.

Pupils taking the programme subject, "International English," have to be able to:
  • give examples of other varieties of English than those that are used in the Anglo-American core area, and reflect on their distinctive characte
  • give an account of fundamental features of English usage and linguistic structure
          During exams, students are often asked to compare the use of standard english with other non-standard ones. In order to do that, the students need to be able to describe the fundamental features of linguistic structure in English. To work with these two aims, I asked the pupils to give five examples each of different word classes and grammatical terms like nouns, question tags etc.
            Once that was established, we worked with different varieties of English through a power point and audio files. Then, the students got a document from me which should help them use the correct grammatical terms when they discuss how a certain sentence written in non-standard English differs from standard English. I made sure that the pupls would know that there is no "right" or "wrong" variety of English, and they need to use the terms "standard" and "non standard use."
Click here to downlaod the assignment

lørdag 12. mai 2012

Undervisningsopplegg Urfolk / Teaching Assignment Indigenous Peoples

Dette innlegget handler om å kombinere følgende kompetansemål: 1) drøfte litteratur av og om urfolk i den engelskspråklige verden 2) drøfte sosiale og kulturelle forhold, samfunnsforhold og verdier i flere engelskspråklige land.Tanken bak oppgaven er at elevene ikke bare lager en faktabasert presentasjon om urfolkene, men at de samtidig klarer å drøfte og sammenligne livet til urfolkene før og etter den europeiske oppdagelsen og koloniseringen av deres land. Jeg drar inn gjerne flere mål som 1) utnytte og vurdere ulike situasjoner, arbeidsmåter og strategier for å lære seg engelsk 2) bruke teknisk og matematisk informasjon i kommunikasjon osv. 
Her er undervisningsopplegget. Klikk her: Indigenous Peoples - Studiespesialiserende  Her er en enklere versjon til engelsk på yrkesfag. Klikk her: Indigenous Peoples - Yrkesfag. Kom gjerne med tips og innspill om hvordan å forbedre oppgaven. Jeg legger ut filene i pdf format, men hvis noen vil ha de i word, så er det bare å sende meg en epost på JaspreetGloppen@gmail.com. 
P.S. Her en oppdatert versjon av oppgaven.

This post combines the followng competence aims: 1) discuss literature by and about indigenous peoples in the English-speaking world,  and 2) discuss social and cultural conditions and values from a number of English-speaking countries. The intention behid this assignment is to make sure that the pupils don't just present some facts about the indigenous peoples, but that they also are able to discuss and reflect on how the lives of these peoples have changed after the Europeans discovered and colonoised their continents/countries. Pupils also work on the following aims: 1) exploit and assess various situations, working methods and strategies for learning Englis 2) use technical and mathematical information in communication etc.
Here is the assignment. Click here: Indigenous Peoples- General Studies  Here is a simpler version for ESL learners who taking vocational studies. Click here: Indigenous Peoples - Yrkesfag I would really appreciate any suggestions and tips as to how I can improve this task. I upload these tasks as a pdf file, but fell free to send me an email at JaspreetGloppen@gmail.com  in case you want these as a word file. 
P.S. Here is an updated version of the task.

onsdag 9. mai 2012

Vurderingskommentarer / Written Feedback


  Noen ganger bruker jeg ikke et skjema når jeg vurderer oppgaver. Jeg velger å gi kommentarer istedenfor. Det er tidkrevende, men veldig nyttig for elevene å få veldig konkret tilbakemelding på hvordan de har prestert.Det er jo en selvfølge at jeg retter/peker ut språkfeil osv. i oppgavene først. 
      Jeg er nyutdannet lærer (2010), og da jeg først begynte i jobben, så lurte ofte på hva andre skriver i kommentarene sine og hvordan de ordlegger seg. Det er ikke alltid lett å finne det positive i en oppgave som ikke utfyller kravene. Det kan noen ganger være like vanskelig å gi konkret tilbakemelding på det som er gjort riktig.
        Jeg har nå nettopp rettet en tentamen i internasjonal engelsk der elevene fikk tre oppgaver. Her er et dokument med tilbakemeldinger til elevene. Klikk her: Vurderingskommentarer - Tentamen. Håper noen kan få nytte av det. Jeg begynner med hva oppgaven krevde, forteller hvordan de har prestert og avslutter med hva de trenger å jobbe med både når det gjelder innhold, språk og struktur.
         I don't always use assessment forms to grade papers. Sometimes, I write comments to the pupils explaining how they have answered the task and what they need to work with. It takes a lot of time, but the pupils find it very useful to know exactly what they answered well and what they left out or should have included.
          I just recently started teaching, and whenever I would correct/grade papers I would wonder how the other teachers formulate their comments; it isn’t always easy to write comments when a paper hasn’t been answered well. Not only that, sometimes, it can be harder to explain what exactly was done right.
          I have just graded some papers (mock-exams) in International English. There were three tasks they had to work with. Here is a document with my feedback to them. Click here: Feedback comments - Mock Exam. Perhaps somebody out there might find it useful. I first write what the task demanded of them, how they resolved the task and what they need to do to improve their results. They get feedback on content, language and structure.

mandag 7. mai 2012

Fordypningsoppgave Yrkesfag / In-depth project Vocational Studies

Et av de kompetansemålene på Vg1 handler om et fordypningsemne som eleven må presentere innenfor sitt eget utdanningsprogram. Jeg har valgt å knytte dette til et annet kompetansemål: å produsere sammensatte tekster i digitale medier. Elevene lager en presentasjon ved å bruke Widows Live Movie Maker. De må ha både lyd, tekst, bilder og/eller videoer i filmene de lager.
Her er en oppgave og vurderingskriterier knyttet til den. Klikk her: Fordypningsoppgave yrkesfag - Elektro

One of the competence aims requires Vg1 pupils to select and present an in-depth study topic within their own education programme. I have chosen to work on it together with another competence aim viz. producing multimodal texts using digital media. Pupils create presentations using the Windows Live Movie Maker and they need to have both sound, text, photos and/or videos in their movie. 
Here is the task and assessment criteria related to this assignment: Click here: In-Depth Project Vocational Studies - Electronics

fredag 4. mai 2012

En Usedvanlig God Gotisk Novelle / A Brilliant Gothic Story

På Vg2 i faget Internasjonal Engelsk skrev elevene en novelle i gotisk sjanger. Her er en usedvanlig god novelle. Klikk her: Everything Will be Alright. Blir så stolt av elevene når de produserer noe så utrolig flott. Vi brukte Prosessorientert skriving som arbeidsform.
Dere som kjenner til sjangeren kan se den fantastiske bra bruk av et litterært virkemiddel som heter Doubles.

One of my students wrote the following short story in the gothic genre. It is brilliant. You can read it here. Click here: Everything Will be Alright. My chest swells up with pride whenever any of my students produce something exceptional. We used the Process- Oriented Approach to Writing.
Those of you who are familiar with the genre will probably notice the superb use of a literary device called Doubles.