onsdag 23. mai 2012

En eksempeloppgave på en veldig bra skrevet/strukturert essay/artikkel og lærerkommentarer - A very well written and structured essay /Objective article and teacher comments

       I følge NDLA er, "An article is a piece of writing on a particular subject which is written for publication in a magazine or newspaper. However, when asked to write an article at school or in an exam you are expected to write an essay or paper (in Norwegian, “a stil”) unless a particular type of article is specified e.g. a newspaper article"
       Her er en eksempeloppgave på en veldig bra skrevet essay/artikkel og mine kommentarer om hva som gjør den til en bra tekst. Dette er veldig nyttig for elevene som kan se oppbygging av teksten og se hvordan avsnitsstrukturen er med på å fremme innholdet. Klikk her for å laste ned eksempeloppgaven. Oppgaven som er besvart her er en eksamensoppgave fra faget Internasjonal Engelsk. 
Her er et eksempel på en til eksempeloppgave om en informativ artikkel fra studiespesialiserende som viser høy måloppnåelse samt lærerkommentarer om hva gjør den til en bra tekst. 

         According to NDLA, "An article is a piece of writing on a particular subject which is written for publication in a magazine or newspaper. However, when asked to write an article at school or in an exam you are expected to write an essay or paper (in Norwegian, “a stil”) unless a particular type of article is specified e.g. a newspaper article".
         Here is an example of a brilliantly written essay/objective article and my comments on what makes it such a good text. This is very useful for the students as they can see what teachers consider a well written text and how the paragraph structure can help bring the arguments across.Click here to download the text. The task that has been answered here is an examination question from International English. 
Here is another example of  objective article that shows a high degree of competence together with teacher comments.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar