onsdag 16. november 2016

Vocational Task: Conversation about practical training / Yrkesrelatert oppgave: Samtale om elevenes praksisperiode

Vocational students in Norwegian Schools have to go through a period of practical training for two weeks each semseter. 
Sometimes, I have a short 5-7 minutes conversation with my students about their practical training. This assessment is graded and I give verbal feedback right after the conversation. I prefer not to give the grade right away and wait til I have thought things through.
I then post the grades on the learning platform (Its Learning) and then write a comment there that "Feedback was given verbally after the conversation."

Here is a copy of the task. It also includes the assessment criteria. The learners use this link here to get access to the vocational glossary related to their profession, tirsdag 23. februar 2016

A Task About Occupational Health Safety / Opplegg om HMS - Et FYR prosjekt

My colleague Silje Håvardstun and I recently worked together on a task that combines the use of the English language together with a topic from social sciences. Our students also bring in their experiences from their practical training.
The topic is HMS which in English can be referred to as HES (Health Enviroment and Safety) or OHS i.e. Occupational Health and Safety. The students had to discuss health and safety issues related to their occupation and give examples from their practical training and discuss methods that were employed to prevent these injuries.
Here is a list of resources my students got as well as the task.
1) Power point
2) Safety Interview: Text NDLA
3) Vocational Vocabulary
4) Task


Min kollega Silje Håvardstun og jeg har nettopp hatt et tverrfaglig prosjekt der elevene på Vg2 TIP og Kjøretøy som hadde vært i  praksis skulle presentere et opplegg.
Opplegget dreier seg om HMS eller helse, miljø og sikkerhet. Elevene presenter helse og sikkerhetsskader som er vanlige i deres yrke. De skulle også hente eksempler fra sin praksis om tiltak som er på plass for å forebygge skadene.
Her er ressurser og oppgaven elevene fikk:
1) Power point
2) Safety Interview: Text NDLA 
3) Vocational Vocabulary
4) Oppgave

tirsdag 19. januar 2016

Self-Evaluation / Selvevaluering


Selvevaluering kan være et viktig verktøy for selvutvikling ettersom det kan bevisstgjøre elevene om deres egen progresjon i fagene.  
Det gir oss lærere en innsikt i hvordan elevene har opplevd å lære ulike temaer, hvilke kompetansemål de behersker og hva som trengs å repeteres i klassen.

Spørsmålene som stilles til elevene bør da være av en slikt art som fører til refleksjon hos elevene. Jeg sier også til elevene mine at jeg er avhengig av deres tilbakemelding på mine undervisningsmetoder og hvordan metodene fungerer i klassen. Det er ikke alltid slik at det jeg tror fungerer i en gruppe fungerer like bra i en annen.

Jeg stiller følgende spørsmål til selvevaluering i faget engelsk. Jeg lager en undersøkelse på Its Learning der jeg legger ut spørsmålene. 
1) Jeg viser til kompetansemålene vi har jobbet med og de temaene vi har tatt opp og spør:
 Hvor mange av disse kompetansemålene føler du at du behersker? Hvor mange av de har du lite kunnskap om? Hvor mange av de har du nok kunnskap om men trenger å repetere?
2) Er du fornøyd med innsatsen din så langt? Er det noe du kan tenke deg å gjøre annerledes?
3) Du har fått tilbakemeldinger fra meg på både artikkelen om tema X og tema Y.  Hva er det du gjør bra på og hva er det du kan bli bedre på?
4) Kommentarer til undervisning.
a) Bevaringsområde - hva gjør jeg som du synes fungerer bra i undervisning?
b) Forbedringspotensiale - hva kan jeg bli bedre på?
5) Hvordan kan jeg hjelpe deg?


Her ser dere et eksempel på selvevaluering jeg bruke i høst 2015.