tirsdag 23. februar 2016

A Task About Occupational Health Safety / Opplegg om HMS - Et FYR prosjekt

My colleague Silje Håvardstun and I recently worked together on a task that combines the use of the English language together with a topic from social sciences. Our students also bring in their experiences from their practical training.
The topic is HMS which in English can be referred to as HES (Health Enviroment and Safety) or OHS i.e. Occupational Health and Safety. The students had to discuss health and safety issues related to their occupation and give examples from their practical training and discuss methods that were employed to prevent these injuries.
Here is a list of resources my students got as well as the task.
1) Power point
2) Safety Interview: Text NDLA
3) Vocational Vocabulary
4) Task


Min kollega Silje Håvardstun og jeg har nettopp hatt et tverrfaglig prosjekt der elevene på Vg2 TIP og Kjøretøy som hadde vært i  praksis skulle presentere et opplegg.
Opplegget dreier seg om HMS eller helse, miljø og sikkerhet. Elevene presenter helse og sikkerhetsskader som er vanlige i deres yrke. De skulle også hente eksempler fra sin praksis om tiltak som er på plass for å forebygge skadene.
Her er ressurser og oppgaven elevene fikk:
1) Power point
2) Safety Interview: Text NDLA 
3) Vocational Vocabulary
4) Oppgave

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar