tirsdag 19. januar 2016

Self-Evaluation / Selvevaluering


Selvevaluering kan være et viktig verktøy for selvutvikling ettersom det kan bevisstgjøre elevene om deres egen progresjon i fagene.  
Det gir oss lærere en innsikt i hvordan elevene har opplevd å lære ulike temaer, hvilke kompetansemål de behersker og hva som trengs å repeteres i klassen.

Spørsmålene som stilles til elevene bør da være av en slikt art som fører til refleksjon hos elevene. Jeg sier også til elevene mine at jeg er avhengig av deres tilbakemelding på mine undervisningsmetoder og hvordan metodene fungerer i klassen. Det er ikke alltid slik at det jeg tror fungerer i en gruppe fungerer like bra i en annen.

Jeg stiller følgende spørsmål til selvevaluering i faget engelsk. Jeg lager en undersøkelse på Its Learning der jeg legger ut spørsmålene. 
1) Jeg viser til kompetansemålene vi har jobbet med og de temaene vi har tatt opp og spør:
 Hvor mange av disse kompetansemålene føler du at du behersker? Hvor mange av de har du lite kunnskap om? Hvor mange av de har du nok kunnskap om men trenger å repetere?
2) Er du fornøyd med innsatsen din så langt? Er det noe du kan tenke deg å gjøre annerledes?
3) Du har fått tilbakemeldinger fra meg på både artikkelen om tema X og tema Y.  Hva er det du gjør bra på og hva er det du kan bli bedre på?
4) Kommentarer til undervisning.
a) Bevaringsområde - hva gjør jeg som du synes fungerer bra i undervisning?
b) Forbedringspotensiale - hva kan jeg bli bedre på?
5) Hvordan kan jeg hjelpe deg?


Her ser dere et eksempel på selvevaluering jeg bruke i høst 2015. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar