torsdag 23. august 2012

Skrivestrategier/Writing Strategies - Part 3 of 3 - Using transitions

Her er en power point som viser hvordan få bedre flyt i teksten ved å bruke "Transition Words." Power point er laget av Ruth Luman.

Here is a power point that shows how we can write texts that flow better/smoother by using "Transition Words." The power point
 is created by Ruth Luman.

onsdag 22. august 2012

Skrivestrategier / Writing strategies - Part 2 of 3 - How to vary your sentences

En av de kompetansemålene dreier seg om skrivestrategier og en om å skrive tekster med god struktur. Her er en power point som viser hvordan vi kan skrive gode tekster ved å variere setninger. Power point finnes her og er laget av Ruth Luman.

According to one of the competence aims, pupils need to be able to use writing strategies. Another one is about writing  well structured texts. Here is a power point that shows how we can write good texts by varying the sentence structure. It is written by Ruth Luman.

torsdag 16. august 2012

Skrivestrategier / Writing strategies- Part 1 of 3 - Tekstbinding/Cohesion - The Given - New Principle.

I år har jeg tenkt at jeg skal begynne det nye skoleåret med å vise elevene hvordan man får bedre flyt i et avsnitt ved å bruke "The Given-New Principle" som sier at hvis vi presenterer informasjonen vi vet om/som er kjent fra før av, før vi presenterer noe nytt i en setning, skapes det bedre flyt mellom setningene.  Her er en power point som jeg fant på nettet som forklarer dette prinsippet på en utmerket måte. The Given-New Principle by Ruth Luman

 I am planning to start the new school year by working with the students on how to create better cohesion between sentences in a paragraph by using "The Given-New Principle" i.e. presnting the familiar information before introducing new information as this can lead to better cohesion and make a text easier to comprehend for the readers. Here is a power point which I intend to use; I found this on the internet:  The Given-New Principle by Ruth Luman