torsdag 16. august 2012

Skrivestrategier / Writing strategies- Part 1 of 3 - Tekstbinding/Cohesion - The Given - New Principle.

I år har jeg tenkt at jeg skal begynne det nye skoleåret med å vise elevene hvordan man får bedre flyt i et avsnitt ved å bruke "The Given-New Principle" som sier at hvis vi presenterer informasjonen vi vet om/som er kjent fra før av, før vi presenterer noe nytt i en setning, skapes det bedre flyt mellom setningene.  Her er en power point som jeg fant på nettet som forklarer dette prinsippet på en utmerket måte. The Given-New Principle by Ruth Luman

 I am planning to start the new school year by working with the students on how to create better cohesion between sentences in a paragraph by using "The Given-New Principle" i.e. presnting the familiar information before introducing new information as this can lead to better cohesion and make a text easier to comprehend for the readers. Here is a power point which I intend to use; I found this on the internet:  The Given-New Principle by Ruth Luman


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar