onsdag 22. august 2012

Skrivestrategier / Writing strategies - Part 2 of 3 - How to vary your sentences

En av de kompetansemålene dreier seg om skrivestrategier og en om å skrive tekster med god struktur. Her er en power point som viser hvordan vi kan skrive gode tekster ved å variere setninger. Power point finnes her og er laget av Ruth Luman.

According to one of the competence aims, pupils need to be able to use writing strategies. Another one is about writing  well structured texts. Here is a power point that shows how we can write good texts by varying the sentence structure. It is written by Ruth Luman.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar