torsdag 14. juni 2012

Vurderingsskjema Muntlig for Vurdering i en Eksamenssituasjon/Assessment Form Oral Presentations for Examination Purposes

Her er en litt enklere versjon av et vurderingsskjema der jeg også har tatt vekk delen for formativ vurdering. Jeg tenker at det kan være bra til bruk for vurdering i en muntlig eksaminasjonssituasjon. 
Klikk her for å laste ned vurderingsskjema
Her er et nytt skjema som jeg har tatt i bruk. 

Here is a simpler version of assessment form that can be used to evalaute and grade an oral presentation. This one does not have a section for formative assessment and I think it can be used if you are just going to evaluate and grade for examination purposes.
Click here to download the assessment form.
Here is another form that I have been using recently.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar