onsdag 9. mai 2012

Vurderingskommentarer / Written Feedback


  Noen ganger bruker jeg ikke et skjema når jeg vurderer oppgaver. Jeg velger å gi kommentarer istedenfor. Det er tidkrevende, men veldig nyttig for elevene å få veldig konkret tilbakemelding på hvordan de har prestert.Det er jo en selvfølge at jeg retter/peker ut språkfeil osv. i oppgavene først. 
      Jeg er nyutdannet lærer (2010), og da jeg først begynte i jobben, så lurte ofte på hva andre skriver i kommentarene sine og hvordan de ordlegger seg. Det er ikke alltid lett å finne det positive i en oppgave som ikke utfyller kravene. Det kan noen ganger være like vanskelig å gi konkret tilbakemelding på det som er gjort riktig.
        Jeg har nå nettopp rettet en tentamen i internasjonal engelsk der elevene fikk tre oppgaver. Her er et dokument med tilbakemeldinger til elevene. Klikk her: Vurderingskommentarer - Tentamen. Håper noen kan få nytte av det. Jeg begynner med hva oppgaven krevde, forteller hvordan de har prestert og avslutter med hva de trenger å jobbe med både når det gjelder innhold, språk og struktur.
         I don't always use assessment forms to grade papers. Sometimes, I write comments to the pupils explaining how they have answered the task and what they need to work with. It takes a lot of time, but the pupils find it very useful to know exactly what they answered well and what they left out or should have included.
          I just recently started teaching, and whenever I would correct/grade papers I would wonder how the other teachers formulate their comments; it isn’t always easy to write comments when a paper hasn’t been answered well. Not only that, sometimes, it can be harder to explain what exactly was done right.
          I have just graded some papers (mock-exams) in International English. There were three tasks they had to work with. Here is a document with my feedback to them. Click here: Feedback comments - Mock Exam. Perhaps somebody out there might find it useful. I first write what the task demanded of them, how they resolved the task and what they need to do to improve their results. They get feedback on content, language and structure.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar