onsdag 18. september 2013

Task about Global English (in accordance with the new competence aims) / Oppgave om global engelsk (i samsvar med den nye læreplan i engelsk)

Here is a task that fulfills the following competence aims. Assessment criteria are included:
1) to discuss the growth of the English language as a universal world language 
 2)   write different types of texts with good writing structure and coherence that are adapted to a specific purpose and situation.
 3)   use standard forms of grammatical structures, spellings, conjugation patterns, varied sentence structure and varied cohesive devices.
4)   assess various sources and use content from these sources independently, critically and in a way that the content can be verified.

The above aims have been translated to English by me from the Norwegian version since Udir has still to upload the English version of the new curriculum. 

Her er en oppgave som oppfyller følgende kompetansemål. Vurderingskriterier er inkludert: 
   1)  drøfte framveksten av engelsk som et verdensspråk
·         2) skrive ulike typer tekster med struktur og sammenheng, tilpasset formål og situasjon
·         3) bruke mønstre for rettskriving, ordbøying og variert setnings- og tekstbygging i produksjon av tekst
·         4) vurdere forskjellige kilder og bruke innhold fra kildene på en selvstendig, kritisk og etterprøvbar måte


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar