mandag 1. april 2013

Assessment Form, Task and Assessment Criteria for a Short Story about Indigenous Peoples / Vurderingsskjema samt Oppgave og Kriterier til en Novelle om Urfolk

Elevene våre på Studisepesialiserende Vg1 har skrevet en novelle om urfolk.
Her finner dere oppgaven samt kriteriene og her finner dere vurderingskjema. Kriteriene for innholdet er laget i samarbeid med mine kollegaer Hanne Bjerke Vasshaug og Linn Therese Jostem. Her finner dere et annent skjema med vurderingskriterier som jeg utviklet tidligere om å skrive en novelle som ikke har med urfolk å gjøre.

Pupils taking general studies at my school have been writing a short story about the Indigenous Peoples. Here is a document where you will find the task along with the assessment criteria. Here is the assessment form we used to correct the short stories. The assessment criteria for the content of the task have been developed with critical input from my colleagues Hanne Bjerke Vasshaug og Linn Therese Jostem. Here you can see another form with assessment criteria which I had developed earlier and which can be used for writing any kind of short story. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar