lørdag 9. februar 2013

Artikkel/Essay : Kjennetegn for måloppnåelse/Vurderingskriterier + Vurderingsskjema / Assessment Criteria + Form for Assessment

For å praktisere vurdering for læring i klasserommet, må elevene få:
1) Kjennetegn på måloppnåelse eller Vurderingskriterier på forhånd
2) En oppsumering om hvordan elevene har prestert
3) Framover melding dvs. råd til elevene om hvordan de kan forbedre seg

Vg1 elever må ofte skrive en artikkel eller et essay. 
Klikk her for Vurderingskriterier for Artikkel/Essay. Følgende skjema kan brukes til å gi elever vudering på hvordan de har prestert og hva de kan gjøre for å skrive bedre:Vurdering Skjema for en artikkel/ et essay. Jeg uthever det som gjelder eleven. Det går selvfølgelig an å utheve på datamaskin, men jeg foretrekker å skrive disse ut og bruke en markerings penn
Her kan dere se en eksempeloppgave på en artikkel som viser høy måloppnåelse samt lærerkommentarer om hva gjør den til en bra tekst. Her er en til slik oppgave. 

 

In order to use assessment to promote learning, the following steps need to be covered in a classroom.The pupils need to get:
1)  Assessment Criteria for written and oral assignments
2) Feedback that explains pupils'performance
3) Advice to pupils on how to improvetheir results
Here is a form for Assessment Criteria for an Article/Essay that can be used to present the pupils the criteria that are used to assess their written assignments and how they need to answer the tasks to acheive a certain result.  The following form can be used to give the pupils assessment about how they answered the task and what they need to work onAssessment form for an article/essay. I highlight all that applies to the pupil with a highlighter. This can of course be done on the computer as well, however, I prefer to print these forms out and use a highlighter pen. Here is an example of a brilliantly written essay/objective article and my comments on what makes it such a good text. Here is one more such text.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar