mandag 1. juni 2015

Sensoroppdrag / eksaminator i internasjonal engelsk, litteratur og kultur, engelsk studiespesialiserende


Her er et vurderingsskjema som kan brukes til å vurdere elever som skal opp i muntlig eksamen både på vg1, vg2 og vg3 engelsk. Skjemaet viser kjennetegn for måloppnåelse.

Skjemaet tar utgangspunkt i følgende vurderingskriterier:  • det skal være fokus i presentasjonen og det kan oppnås ved f.eks. å ha en problemstilling i presentasjonen. 
  • bruk av kilder
  • at elevene presentere og diskutere temaet
  • at eleven i samtalen etterpå viser evne til kommunikasjon og innsikt i fagstoffet fra resten av pensumet
  • strukturen av presentasjonen
  • språk og uttale
  • bruk av manus

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar