søndag 29. april 2012

Om lekser i Engelsk - Norvagismer og Mappekrav /Homework in English/Folder Activities

Det er mange som er i mot lekser og jeg ser poenget. Hvis man ikke kan følge opp leksene (og det har jo vi ikke alltid tid til), er det ingen vits i å gi lekser. Men, som alt annet dreier det seg her også om å finne balansen. En kollega av meg, Inger Lise Sleire, bruker Mappekrav som innlevereingsmetode. Her svarer elever på noen oppgaver og leverer dem inn. Jeg er blitt inspirert av henne og bruker Mappekrav som lekser til elevene. De får god tid på seg - gjerne en måned. Oppgavene de får er å lese noen noveller/dikter/faktatekster osv. og deretter svare på noen spørsmål. 
                   Grunnen til at jeg gjør det: Norske elever sliter ofte med Norvagismer dvs. de bruker norske uttrykksmåter når de snakker engelsk. ( Her på NDLA kan du lese mer om Norvagimser). De formulerer også setninger på en "non-standard" måtte dvs. de har Usage Errors altså de sier ting på en måte som er grammatisk riktig, men noe som en innfødt engelsk taler aldri hadde brukt for å utrykke seg. For eksempel, "I had a course in Electronics last year". Setningen på "standard engelsk" er slik: "I took a course in Electronics last year". 
                  Slike feil kan bare rettes ved å lese flere engelske tekster eller bruke engelsk aktivt. Mitt inntrykk er at det ikke er mange som leser engelske tekster/noveller frivillig. Det er nemlig slike oppgaver de får i et mappekrav. Klikk her: Mappekrav  er et eksempel på mappekrav elevene har levert inn på Studiespesialiserende. Her er et som jeg brukte i Internasjonal Engelsk. Jeg går raskt gjennom mappen og vurderingsformen blir Godkjent/Ikke Godkjent.

Many people are against assigning homework to the pupils and I can understand why. If one cannot follow it up , and let's face it, we don't always have the time, then it is pointless. However, if one can find a way to make it work for both the pupils and the students, homweork assignemnts can be used to enhance pupils' learning and understanding. A colleague of mine, Inger Lise Sleire, gets students to turn in a set of assignments in a folder. I have adopted this method in my teaching as a way og giving homework to pupils. They have plenty of time to work with it, sometimes a month. The assignments are usually just texts/ short stories/poems etc. they have to read and answer a few questions about.
                  The reason I do this is because Norwegian students learning English as a Second Language, often have many Usage errors i.e. words or sentences which are grammatically correct, but are not usually used in standard English. The only way to correct these mistakes is to read more English texts and speak the English language. Click here: Folder Activities is an example of one such folder activity that I have used in one of my classes. Here is another one. They don't get a grade for this assignment but a comment from me that tells them if their folder activity is approved  or not approved and/or if they need to resubmit etc.  

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar